آموزش هنر ميناکاري می تواند به عنوان حرفه ایی از مشاغل خانگی قلمداد شود. شما می توانید با آموزش میناکاری علاوه بر آموختن هنری زیبا , کسب درآمد نیز داشته باشید. فیلم ها و کلیپ های زیادی در فضای مجازی وجود دارد که آموزش جامع میناکاری را به شما خواهند آموخت ولی بیاد داشته باشید بهتر است نزد استادکاران ماهر جزئیات آن را فرا بگیرید. بهتر است در ابتدا آموزش رایگان میناکاری را از کلیپ ها و مطالب موجود فرا گرفته و با پیش زمینه ایی نزد هنرمندان میناکار به ادامه فرا گیری این هنر بپرازید. آموزش مینا کاری فراگرفتن هنر اصیل ایرانی است و فراگیری آن می تواند اوقات فراغت شما را بخوبی پر کند.

تماس با واحد فروش: 09019277512