گلدان خاتم کاری

گلدان مس و خاتم تلفیقی از هنر های خاتم کاری و فلز کاری ایرانی است که زیبایی بسیار ویژه ایی دارد. این گلدان را شما می توانید بصورت زینتی استفاده کنید و یا بصورت کاربردی برای نگه داشتن شاخه گل های طبیعی یا مصنوعی استفاده نمائید. خاتم کاری از هنرهای قدیمی ایرانی محسوب می شود.

خرید گلدان خاتم کاری

همچنین از گلدان صراحی مس و خاتم اصفهان می توان به عنوان هدیه ایی تبلیغاتی برای هدیه یه مدیران و پرسنل شرکت ها و سازمان ها بهره برد.

گلدان مس و خاتم

حمایت از کالای ایرانی کمک بزرگی در جهت رشد صنایع دستی و اقتصاد بدون نفت کشور خواهد بود و بازتاب های مثبت آن در زندگی تک تک افراد جامعه نمود پیدا می کند.