نوشته‌ها

لزوم بازاریابی برای صنایع‌ دستی در خارج از کشور

لزوم بازاریابی برای صنایع‌ دستی در خارج از کشور

بازاریابی صنایع‌ دستی

در سال های اخیر لزوم بازاریابی برای صنایع‌ دستی در خارج از کشور بسیار احساس می شود. فروش صنایع دستی ایران به خارج از کشور می تواند تامین کننده منابع مالی بسیار خوبی برای کشورمان باشد. هنوز جای فعالیت زیادی برای بازار صنایع دستی ایران در اروپا وجود دارد تا خریداران صنایع دستی ایران بتوانند محصولات مورد نیازشان را تهیه نمایند. صنایع دستی قابل صادرات ایران باید بدرستی در خارج از کشور به مشتریان معرفی گردد.

لزوم بازاریابی برای صنایع‌ دستی در خارج از کشور

لزوم بازاریابی برای صنایع‌ دستی در خارج از کشور

سیدابوالفضل رضوی در حاشیه همایش حمایت از تولید و اشتغال در مناطق روستایی، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: برای اشتغال در حوزه صنایع‌دستی Handicrafts ، باید هم در خارج از کشور بازاریابی شود و هم داخل کشور معرفی شود که با توجه به مشکل آبی که در کشور وجود دارد، این نوع اشتغال نیاز به مصرف چندان آب ندارد. ادامه مطلب