نوشته‌ها

روز جهاني صليب سرخ و هلال احمر

هدایای تبلیغاتی ویژه روز جهاني صليب سرخ و هلال احمر

روز هلال احمر ایران به پاس زحمات بی دریغ پرسنل زحمتکش و خدوم این سازمان گرامی داشته می شود. از این رو می توان از صنایع دستی ایرانی مانند میناکاری اصفهان , خاتم کاری , فیروزه کوبی , انواع تابلو های هنری تبلیغاتی و … به منظور خرید هدایای تبیلغاتی ویژه روز هلال احمر ایران بهره برد. روز جهانی هلال احمر و روز جهاني صليب سرخ در قالب هفته هلال احمر گرامی داشته می شود.