ملیله کاری تهران

ملیله کاری تهران به ظروف دست ساز مسی ملیله کاری اصفهان گفته می شود که برای هنردوستان عزیز در پایتخت ارسال می گردد. خرید ملیله کاری اصفهان با قیمت های مناسب را از فروشگاه صنایع دستی اصفهان تجربه نمائید.