قیمت رنگ میناکاری روی سفال برای کیفیت های مختلف متفاوت است. همچنین میناکاری روی سفال در شهرهای مختلف کشورمان دنبال می گردد. از این رو فروش محصولات مختلف با قیمت هایی بر اساس کیفیت آنها در نظر گرفته می شود. رنگ میناکاری روی سفال اصفهان بصورت پکیج هایی برای افراد مبتدی و همچنین کارگاه های حرفه ایی تولید کننده ظروف مینا در نظر گرفته شده است.