خرید رنگ میناکاری روی سفال برای هنرمندان عزیز در نظر گرفته شده است. میناکاری روی سفال از هنرهای اصیل ایرانی بوده که در شهرهایی چون اصفهان و همدان دنبال می گردد. تولید ظروف سفالی میناکاری شده با رنگ های مخصوص میناکاری روی سفال انجام می گردد.