ترکیب رنگ میناکاری از مهمترین عوامل در زیبایی محصولات تولید شده است. رنگ میناکاری روی مس می تواند با ترکیب بندی مختلف بر روی هر کاری اجرا گردد یعنی محدودیت خاصی برای نقاشی بر روی مس وجود ندارد. خرید رنگ میناکاری اصل کمک می کند بهترین ظروف میناکاری تولید گردد.