ظروف مس و میناکاری یکی از هنرهای تلفیقی صنایع دستی ایرانی است. این هنر اثر دست هنرمندان عزیز اصفهانی به قدمتی بسیار بالاست. زیبایی این ظروف بدلیل ترکیب شور و عشق و تجربه استادکاران اصفهانی است که با رنگ های زیبای مینایی بر پیکر بی جان فلز نقش قلمی ماندگار را به یادگار گذاشته اند. قیمت ظروف مس و پرداز نسبت به قیمت ظروف میناکاری بیشتر است.

هدیه ظروف صنایع دستی و بطور مشخص ظروف میناکاری می تواند برای سالیان دراز یاد و خاطره شما را زنده نگه دارد. بدلیل کیفیت بالا و ماندگاری میناکاری , هدیه آن برای سالیان سال یادگار خوبی از شما خواهد بود.

حمایت از کالای ایرانی بجای محصولات لوکس خارجی می تواند راهگشای بسیار خوبی برای رونق اقتصاد و صنعت و کسب و کار جامعه باشد به نحوی که در مدت زمان کوتاه اثرات آن در زندگی تک تک افراد جامعه مشخص خواهد شد.

در این راستا رونق صنایع داخلی باعث ایجاد اشتغال برای جوانان کشور خواهد بود و همچنین مروج بسیار خوبی برای فرهنگ سرزمین پارس می باشد.