گلدان مس و خاتم تلفیقی از هنر های خاتم کاری و فلز کاری ایرانی است که زیبایی بسیار ویژه ایی دارد. این گلدان را شما می توانید بصورت زینتی استفاده کنید و یا بصورت کاربردی برای نگه داشتن شاخه گل های طبیعی یا مصنوعی استفاده نمائید. خاتم کاری از هنرهای قدیمی ایرانی محسوب می شود.

همچنین از گلدان صراحی مس و خاتم اصفهان می توان به عنوان هدیه ایی تبلیغاتی برای هدیه یه مدیران و پرسنل شرکت ها و سازمان ها بهره برد.

حمایت از کالای ایرانی کمک بزرگی در جهت رشد صنایع دستی و اقتصاد بدون نفت کشور خواهد بود و بازتاب های مثبت آن در زندگی تک تک افراد جامعه نمود پیدا می کند.