فروشگاه صنایع دستی

فروشگاه صنایع دستی ارائه کننده انواع مصنوعات ساخت دست که می تواند نشان دهنده فرهنگ و هنر یک جامعه باشد. فروشگاه صنایع دستی در تهران و سایر شهر های ایران وجود دارد تا نخست ارائه کننده محصولات همان منطقه و سپس شهرهای اطراف خود باشد. فرهنگ سازی صحیح در زمینه استفاده از کالاهای صنایع دستی می تواند راه گشای مسائل اقتصادی کشور گردد. رابطه نزدیکی بین اشتغال خانگی و رونق فروشگاه صنایع دستی و هنری وجود دارد که نشان از وجود بستری مشترک برای هنرمندان دارد. استقبال از فروشگاه آنلاین صنایع دستی مبین تغییر رویکرد خرید مشتریان است بر این اساس خرید اینترنتی صنایع دستی می تواند مزایای زیادی برای خریدار و فروشنده به همراه داشته باشد.