آخرین اخبار صنایع دستی ایران و جهان را با ما دنبال کنید. اخبار مرتبط با تعرفه های گمرکی و انواع محصولات مجاز صادراتی به کشورهای دیگر

اگر شما در زمینه صنایع دستی فعالیت دارید بهتر است اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشید. چرا که ممکن است در هر لحظه قوانین خاصی در کشور وضع شود که فعالیت در این زمینه را تحت تاثیر قرار دهد.

البته میراث فرهنگی و گردشگری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. کشور ما با داشتن پتانسیل بالا در زمینه صنایع دستی می تواند از این روش ارز آوری بسیار خوبی را برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.

معضل اشتغال

  • در حالی که کشور با مشکل بیکاری جوانان مواجه است . می توان از طریق ایجاد شغل در زمینه صنایع دستی و گردشگری در چهارچوب میراث فرهنگی از این ظرفیت به خوبی بهره برد.
  • جوانان بسیار مستعدی در کشور وجود دارند که می توانند با فعالیت های با ارزش خود در زمینه صنایع دستی در روند رشد اقتصاد ملی کمک شایانی به جامعه داشته باشند.