کلیسای وانک اصفهان

کلیسای وانک اصفهان Vank Cathedral زیباترین کلیسای ارامنه در منطقه جلفای اصفهان است. کلیسای وانک ارامنه اصفهان قدمتی در حدود 360 سال دارد. در گذشته مکان های برا پرستش خداوند وجود داشت؛ خدایی که ما را به وجود آورده و در هر زمان و محیطی که باشید می تواند شما را ببینید و کارهای که انجام می دهید زیر نظر دارد و هیچوقت شما را تنها نخواهد گذاشت. کلیسای تاریخی وانک اصفهان محلی برای دینداران مسیحی بوده و هست. مهرِ نامحدود خداوند سبب شد تا مخلوقاتش همه ی فکر و ذهن خود را به کار گرفته اند تا مکان های فوق العاده ای برای پرستش فوق العاده ای خداوند درست کنند تا با بودن در آن ها غرق در محیط و دل هایشان پر از آرامش عرفانی شود. عکس کلیسای وانک جلفا نشان از اهمیت و زیبایی های وصف نشدنی آن می دهد. کلیسای وانک در اصفهان محلی نمادین برای نمایش زندگی مسالمت آمیز ادیان مختلف در کنار یکدیگر است.