کاخ عالی قاپو اصفهان

تاریخچه کاخ عالی قاپو

میدان نقش جهان و کاخ های بی مانندش از برجستگی های معماری زمان صفویه هستند که چشم هر شخصی را به خود جذب می‌کند. از خیابان سپاه که وارد میدان نقش جهان شوید سمت راست کاخی با دیوارهای بلند خود نمایی می‌کند. نام این بنا عالی کاخ عالی قاپو اصفهان Ali Qapu isfahan است. معماری عالی قاپو منحصر به فرد و از زیبایی های آثار تاریخی نصف جهان است. تاریخچه عالی قاپو به دوره صفویه و شکوه پایتخت ایران بر می گردد.