حمام علی قلی آقا

حمام علی‌ قلی‌ آقا Ali Gholi Agha hammam یکی از معروف ترین مکان های تاریخی شهر اصفهان است. حمام علي قلي آقا واقع در شهر اصفهان می باشد و امروزه به موزه ایی برای علاقه مندان به ایرانگردی تبدیل شده است. موزه حمام علیقلی آقا نمونه ایی به ارج نهادن و فرهنگ هم نوع دوستی ایرانیان در قدیم بوده در کل حمام برای افرادی که در گذشته زندگی می کردند ، مکانی بیشتر از محل شست و شو بود. در آن زمان می توانستند آشنایان خود را در حمام عمومی ملاقات کنند و از وضعیت یکدیگر بیشتر آگاه باشند، مقدمات آشنایی بعضی از ازدواج ها در آنجا امکان پذیر بود و حمام محل قسمتی از جشن های مربوط با زایمان و عروسی ها و حتی مکان شستن عزیزانشان هم بعد از مرگ بود. گرمابه علیقلی آقا در کنار مسجد علی‌ قلی‌ آقا , زورخانه علی‌ قلی‌ آقا و بازار علی‌ قلی‌ آقا  قرار دارد. موزه حمام علیقلی آقا اصفهان هر روزه پذیرای گردشگران داخلی و خارجی می باشد.